top of page

Všeobecné obchodní podmínky pro subjekt:

MgA. Tharindu Jayasundera, MBA., se sídlem Brno-Židenice, Skorkovského 2718/72, PSČ 636 00, IČ: 0837610, DIČ: CZ684624836, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

a jím poskytované služby:

a. poskytování masáže u klienta,

b. poskytování konzultace Vástu a védské horoskopy online

c. poskytování konzultace Vástu a védské horoskopy u klienta

 

 

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb u klienta − MgA. Tharindu Jayasundera, MBA., se sídlem Brno-Židenice, Skorkovského 2718/72, PSČ 636 00, IČ: 0837610, DIČ: CZ684624836, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

, a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující ), a uživatelem poskytovaných služeb ( dále jen zákazník ).

Jde o služby

a. poskytování masáže u klienta,

b. poskytování konzultace Vástu a védské horoskopy online

c. poskytování konzultace Vástu a védské horoskopy u klienta


1.2. Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, dárkového certifikátu, mailovým či telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy či on-line konzultace
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, online, emailem nebo telefonicky.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra/konzultanta.

2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž/konzultaci dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž/konzultace provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod se považuje za absenci zákazníka.

2.4. Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž/konzultaci se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu nebo bonusu zdarma.

2.5. Odmítnutí masáže/konzultace
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž/konzultaci se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž/konzultaci v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.6. Předčasné ukončení masáže/konzultace
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáž/konzultaci u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáž/konzultaci u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáž/konzultaci u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáž/konzultaci bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem


2.7. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.8. Ceník masáží/konzultací
Ceník masáží a konzultací je k nahlédnutí v sídle poskytovatele služby, v místě prodeje dárkových poukazů a na webových stránkách provozovatele.

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a  hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže/konzultace. Popis jednotlivých masáží a konzultací najdete na webových stránkách studia www.ceylonwellness.cz
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže/konzultace pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh služby.  Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje, uvedeného na poukazu. Služby je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

5. Dárkový certifikát ON-LINE

5.1 Použití certifikátu
Certifikát lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky. Přesný druh a rozsah je možno dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením služby. Popis jednotlivých služeb najdete na webových stránkách www.ceylonwellness.cz.
Platbu certifikátem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

5.2. Hodnota certifikátu
Certifikát má hodnotu odpovídající částce, která byla uhrazena bezhotovostní platbou na účet provozovatele. Před masáží či konzultace je třeba sdělit použitý variabilní symbol platby a číslo účtu, ze kterého byla úhrada nákupu dárkového certifikátu provedena. Bez těchto údajů je tento certifikát neplatný. Nevyčerpanou hodnotu certifikátu nelze směnit na hotovost.

5.3. Platnost certifikátu
Certifikát je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

5.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového certifikátu činí šest měsíců od data připsání bezhotovostní platby
na účet masážního studia. Služby je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti certifikátu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

6. Závěrečná ustanovení

6.1  Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Objednáním služby vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra či konzultanta.

6.2. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 17. 11 .2020.

bottom of page